железен

железен
жел|ѐзен, -я̀зна, -я̀зно <-ѐзни>
прил
1. di fèrro, fèrreo
2. ХИМ fèrrico, ferròso

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • железен — прил. стоманен, челичен прил. твърд, упорит, силен, здрав, устойчив, издръжлив, непреклонен …   Български синонимен речник

 • ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ — дорога, предназначенная для движения по железнодорожному пути локомотивов и подвижного состава на локомотивной тяге (Болгарский язык; Български) железопътна линия; железен път (Чешский язык; Čeština) železnice (Немецкий язык; Deutsch) Eisenbahn… …   Строительный словарь

 • ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ — комплекс сооружений и устройств, образующих дорогу с рельсовой колеёй; состоит из верхнего строения, земляного полотна и искусственных сооружений (Болгарский язык; Български) железен път; железопътна линия (Чешский язык; Čeština) železniční trať… …   Строительный словарь

 • демир — (тур. demir) 1. железо 2. железна прачка на прозорска решетка 3. назив за некои железни алати 4. како придавка: железен …   Macedonian dictionary

 • динас-тули — камења отпорни на оган, од чист кварц, со мала примеса на варовник, железен оксид и иловица служат за внатрешно обложување на печки со високи температури …   Macedonian dictionary

 • енстатит — (грч. enstates) мин. минерал од групата пироксени изоморфна маса од магнезиумов и железен силикат [(MgFe) SiO3] што содржи најмногу до 5% FeO …   Macedonian dictionary

 • кираса — (фр. cuirasse) некогашен оклоп (кожен, железен и сл.) што ги штител градите и грбот на војникот граден дел од оклоп …   Macedonian dictionary

 • латерит — (лат. later тула) вид почва во тропските предели настанува со распаѓањето на карпите под дејството на влажната и топла клима и шумската вегетација се одликува со светлоцрвена боја, што покажува дека во неа има и железен хидроксид, по кој го… …   Macedonian dictionary

 • марказит — (фр. marcasite чакал) сулфурен или железен оксид со ист хемиски состав како пиритот се употребува за производство на сулфурна киселина и железо …   Macedonian dictionary

 • меланит — (грч. melan) 1. мин. црн гранат, железен гранат, вид камен сроден со гранатот 2. смеса од тврда гума со црна боја (се употребува за правење на чешли идр.) …   Macedonian dictionary

 • мелантерит — (грч.) хем. железен сулфат …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”